كاروان سرا و تپه مهردشت تهران

كاروان سرا و تپه مهردشت تهران در مهردشت ملارد قرار دارد. مهردشت (خاتونلر قدیم) شهركی در شمال غربی دهستان بی بی سكینه از ناحیه صفادشت شهرستان ملارد ،‌در راه مسیر شهریار اشتهارد و جنوب بلوار امام خمینی (ره) ، غرب امامزاده بی بی سكینه (س) و شرق صالح اباد قرار دارد. نقاط غربی و جنوبی مهردشت را می توان یكی از متراكم ترین مناطق مسكونی دهستان بی بی سكینه به شمار اورد.

غالب روستاهای بخش یاد شده در نزدیكی یكدیگر و جنوب مسیر شهریار به اشتهارد واقع اند. با توجه به تعدد و گاهی تراكم نقاط استقراری نوین می توان انتظار كشف محوطه ها و مراكز ارتباطی کهن را نیز داشت. هر چند در سال های اخیر به سبب شرایط اقلیم خشک ،‌تحولات اجتماعی معاصر ، زمین های زراعی متروك غالب روستاها كوچك و كم جمعیت شده و حتی شماری از آن ها غیر مسكونی گشته اند ولی باقیمانده موجود سكونت گاه های باستانی از رونق و آبادانی محدوده در گذشته های دور حكایت می كند.

از سوی دیگر موقعیت طبیعی ،‌جغرافیایی و زیست محیطی خوب در این محدوده و وجود راه های ارتباطی را باید در ایجاد سكونت ها و مراكز اجتماعی موثر دانست. امروزه به علت ساخت و سازهای تازه و اجرای طرح های توسعه و عمران ،‌سیمای بعضی روستاها كاملا دگرگون شده و تمایز بارزی با ظاهر قدیم آن ها یافته است. مهردشت در زمره اینچنین روستاهایی قرار دارد.

ظاهرا مالك خاتونلر قدیم سرلشكر خدایار خان از نظامیان دوره رضا شاه پهلوی بود. وی از طریق فردی به اسم سرهنگ بهبهانی ،‌داماد خویش ،‌امور روستا را تمشیت می كرد. سبک قدیمی مالكیت و اداره روستا از نزدیک به ۲۵ سال قبل به این سو متحول شده و ساز و كارهای جدیدی بر آن حاكم شده است.

 

آدرس كاروان سرا و تپه مهردشت تهران

تهران، ملارد، صفادشت،مهردشت

ارسال دیدگاه برای كاروان سرا و تپه مهردشت تهران

تمامی حقوق این وب سایت برای تهران هفت محفوظ است.