پل شاه عباسی تهران

یکی از قدیمی ترین اثار باستانی استان تهران پلی ۸۵۰ ساله ساخته شده بر روی رودخانه جاجرود در روستای “سعیدآباد” این بخش است. این پل باستانی باشکوه در ۱۰ کیلومتری شمال شرق استان تهران از اثار دوره سلجوقیان محسوب می گردد که در عصر های صفویه، قاجاریه و پس از آن نیز بارها مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است ،از این رو مردم آن را “پل شاه عباسی” می نامند و به نوشته منابع تاریخی این پل در عهد ناصرالدین شاه قاجار به دست “حاج میرزا بیک نوری” فراش “خلوت شاه” با هزینه بیست و چهار هزار تومان نوسازی شده است.

پل باستانی شاه عباسی جاجرود که در لیست اثار ملی نیز به ثبت رسیده، به عنوان یکی از مهم ترین بناهای باستانی استان تهران حاوی دو دهانه عظیم میانی به عرض هفت و طول (از بستر رودخانه) ۱۲ متر و دو دهانه کوچک شرقی و غربی به عرض چهار و طول پنج متر است.

این پل در قدیم به سبب بالا بودن سطح رود جاجرود هر چهار دهانه یاد شده معبر آبی خروشان بود ولی امروزه با ایجاد سد لتیان و کاسته شدن از حجم این شریان زیبای شمال شرق استان تهران فقط دهانه های میانی به گذرگاه اب تبدیل شده دو دهانه کوچک مکان تردد عابرین هستند.

900 000 56 88 566

آدرس پل شاه عباسی تهران

تهران-البرز-رودخانه جاجرود(کرج)

ارسال دیدگاه برای پل شاه عباسی تهران

تمامی حقوق این وب سایت برای تهران هفت محفوظ است.