رباط شاه عباس امین آباد

رباط شاه عباس امین آباد مستطیل شکل دارای سه ردیف گنبد به صورت عرقچین می باشد. یک ردیف دارای ۵ گنبد و و دیگری دارای ۷ گنبد است و ردیف میانی ۴ گنبد کوچکتر دارد . ورودی اصلی آن در سمت شرق و دهانه آن حدود ۲ متر است . اتاقهای آن در دو طرف یک راهرو قرار داشت که ۴ اتاق آن سالم است که مصالح آن شامل سنگ لاشه , قلوه سنگ و ملات ساروج می باشد . قدمت این بنا به دوره صفویه برمیگردد.

1023

آدرس رباط شاه عباس امین آباد

تهران، 24 کیلومتری غرب شهرستان فیروزکوه، مرکز روستای امین آباد

ارسال دیدگاه برای رباط شاه عباس امین آباد

تمامی حقوق این وب سایت برای تهران هفت محفوظ است.