مسجد سيد عزيز الله تهران

مسجد سيد عزيز الله تهران در محله بازار، نزديک چهارسوق بزرگ و کوچک واقع گرديده و از بناهاي زيباي دوره فتحعلي شاه قاجار است . از باني مسجد اطلاع دقيقي در دست نيست . بناي مسجد مشتمل بر صحن سه ايوانه، گنبد، شبستان تابستاني و زمستاني و تزيينات زيباي کاشيکاري است که در دوره اخير متحمل تغييرات و تبديلات ناشايستي گرديده؛ به طوري که صورت قديمي آن دگرگون شده است . شبستان اصلي مسجد در سمت جنوب به سبکي زيبا و مستحکم ساخته شده بوده که بر اثر تعميرات و الحاقات بعدي، از جنبه تاريخي آن کاسته شده است .
در ضلع شمالي، شبستان زيرزميني سراسري قرار داشته که آن را در دوره اخير خراب کرده و شبستان جديدي به جاي آن ساخته اند . در سمت شرق و غرب صحن نيز شبستان هاي کوچکتري قرار دارد که با ساختن اتاقک هاي جديد، شکل نامناسبي به مسجد داده اند . نام فتحعلي شاه بر کاشي هاي جبهه شمالي صحن به طور مکرر نگاشته شده بوده که با بناهاي جديد از بين رفته است . تاريخ کتيبه هاي ايوان جنوبي و شرقي، ۱۳۱۰ه-. ق است که مربوط به تکميل کاشيکاري و تزيينات مسجد در دوره بعد است .
در داخل شبستان جنوبي زير گنبد، سه کتيبه کمربندي قرار دارد که دو تاي آنها جديد و يکي ديگر قديمي است و بر انتهاي آن، تاريخ ۱۲۷۴ه-. ق درج شده است . در سمت در خروجي که به سمت بازار چهارسوق بزرگ است، يک منبع آب سنگي با آيينه کاري زيبايي قرار دارد . مسجد از نظر طرح و هيأت گنبد دوپوش و کاشيکاري هاي داخل ايوان ها و رعايت تناسب ابعاد ساختماني، بناي قابل توجهي به شمار مي رود . سقف و ايوان اين مسجد در زمان آيت الله بروجردي و با کمک هاي ايشان مرمت شده است .اين بنا به شماره ۴۱۵ به ثبت تاريخي رسيده است.

771

آدرس مسجد سيد عزيز الله تهران

تهران، خیابان امام خمینی- بازار بزرگ تهران-نزدیک به چهارسوق بزرگ و کوچک

ارسال دیدگاه برای مسجد سيد عزيز الله تهران

تمامی حقوق این وب سایت برای تهران هفت محفوظ است.