کاروانسرای خانات تهران

کاروانسرای خانات تهران به عنوان بزرگترین کاروانسرای درون شهری تهران در خیابان صاحب جمع، (شمال میدان شوش، جنوب چهارراه مولوی) میدان امین السلطان بامساحت حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع و ۵۴ حجره کوچک با دربی به ارتفاع پنج متر از چوب روسی و ۴۰ گل میخ در اواخر دوران ناصرالدین شاه قاجار بنا شده است .معماری آن به شیوهٔ آجر کاری است و دارای دو بخش حیاط و راهروی ورودی است.

کاروانسرا در جوار جاده برون شهری تهران یعنی «جاده حضرت عبدالعظیم» بنا گردید. (که از خارج بافت تهران قرار داشت) تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه تهران هنوز در حصار صفوی که در سال ۹۶۱قمری بنا گردیده بود، محصور بود (خیابان امیر کبیر و خیابان ری و خیابان مولوی و خیابان وحدت اسلامی اضلاع حصار تهران را در جهات اربعه تشکیل می دادند) و در این زمان حصار قدیمی تهران خراب و حصار جدیدی ناصری گرداگرد آن ساخته شد و بدین ترتیب ضلع جنوبی حصار از خیابان مولوی به خیابان شوش تغییر کرد و با توسعه شهر کاروانسرای خانات داخل تهران افتاد.
اراضی آن محدوده در سال های پایانی دوره ناصری تا اواخر قاجار به امین السلطان تعلق داشت. (صدر اعظم پادشاهان ناصرالدین شاه ، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه)

کاروانسرای خانات در همین اراضی و ضلع شرقی میدان امین السلطان احداث گردید.بنا در سال ۱۳۵۷ دچار حریق شد و ورودی های غربی و شرقی در آتش سوزی مسدود شد. و سپس کاروانسرا به بنگاه و بعد به انبار تغییر کاربری داد.
کاروانسرای خانات توسط موسی خان امین الملک در سال ۱۳۲۹ ه ق به آقای سید علی اردهالی واگذار و سپس در اختیار سید جعفر اردهالی و در نهایت محمد اردهالی (بعلاوه جمعی از مستاجران و خرده مالکان) قرار داشت.
عمارت کاروانسرای خانات، بزرگترین بنا در نوع خود در داخل بافت مرکزی شهر تهران و همچنین داخل بافت تاریخی بوده که فاقد حریم مصوب می باشد. کاروانسرا تاکنون کاربری خود را حفظ کرده البته هیچ سنخیتی از نظر شکلی با فعالیت آن در قدیم ندارد، امروز دیگر از قافله ها و کاروان چهارپایان و صدای زنگ قطار شترهای بارکش خبری نیست،اما همچنان در حجره های پیرامونی آن کسبه و تجار به کسب و کار مشغول هستند. و بنا به گفته آقای محمد اردهالی حدود ۱۰ حجره به صورت دائمی مشغول به فعالیت می باشند و به زودی مستاجرین قبلی بنا در کاروانسرای خانات مستقر خواهند شد.

ir2249-9 ir2249-6 ir2249-5 ir2249-4 ir2249-3

آدرس کاروانسرای خانات تهران

تهران -ضلع جنوبی حصار از خیابان مولوی به خیابان شوش

ارسال دیدگاه برای کاروانسرای خانات تهران

تمامی حقوق این وب سایت برای تهران هفت محفوظ است.